Hvorfor velge Google For Education?

Google for Education er et sett av digitale produkter fra Google. Verktøyene er designet for å fungere som vert for og distribuering av digitale dokumenter, kommunikasjon og samarbeid gjennom skybasert teknologi, og kan hjelpe lærere, elever, forskere og organisasjoner – på alle nivå.

Blant produktene i Google for Education finner du samarbeidsplattformen G Suite for utdanning, tjenesten Classroom, enhetene Chromebook, samt Google Cloud Platform – verktøyet for lagring, maskinlæring og håndtering av store datamengder.

Læringsplattformer

Det finnes en del digitale læringsplattformer på markedet, og flere vil det sikkert bli. På engelsk kalles de gjerne LMS – Learning Management System. Som tidligere elev har jeg erfaring med det norske produktet itslearning, og, selv om plattformen brukes ved mange læringsinstitusjoner, må jeg innrømme at jeg ikke finner den spesielt attraktiv. Itslearning krever lisenser og en viss sum per ekstra GB, som fort kan bli dyrt. Etter hvert som jeg har blitt kjent med Google Classroom spør jeg meg hvorfor det ikke er mer brukt i Norge. Kan det være fordi Google til nå har brukt lite ressurser på å gjøre det kjent? Eller er norske miljøer forutinntatt mot utenlandske løsninger?

Nedenfor vil jeg ta for meg litt mer om Google for Education, og især Google Classroom, for å vise deg hvorfor verktøyet burde vurderes av flere skoler.

Hva er Google Classroom?

Kort fortalt: Google Classroom er ikke et fullverdig LMS i den forstand at det er en totalløsning for å administrere online kurser og elever. Jeg vil beskrive det som et forsøk på å integrere forskjellige Google produkter inn i en helhet slik at det blir et lettvekts-LMS. Det brukervennlige verktøyet er utviklet av Google i tett samarbeid med lærere med den hensikt å gjøre undervisning mer produktiv, samarbeidspreget og meningsfylt. Classroom er enkelt å konfigurere og integreres med G Suite for utdanning.

Hvorfor bør en skole burde vurdere å bruke Google Classroom? Jeg skal gi deg noen gode argumenter.

  • Den mest innlysende grunnen er at det er gratis å bruke, og følger med når du registrerer deg for G Suite for utdanning. De fleste andre systemer koster penger både i innkjøp og drift. Andre gratisprodukter, som for eksempel Moodle, krever at brukeren selv må finne en server å installere programvaren på og sørge for at en kyndig person kan ta seg av vedlikehold, oppgraderinger, lagringsgsplass, backup, osv. Med Classroom tar Google seg av alt dette – gratis!
  • Læring er i ferd med å bli mer og mer kollaborativt. Elever løser oppgaver ved å samarbeide seg imellom, både i grupper og digitalt på nettet. Googles løsninger for kollaborativ editering av dokumenter i sanntid er den beste på markedet.
  • Er du inne og editerer et dokument eller regneark, har du tilgang til Explore-verktøyet, noe som bringer AI og Google Search rett inn i arbeidsflyten din. Du trenger ikke åpne nye faner i nettleseren for å søke etter ting, dette kan du gjøre direkte fra dokumentet du jobber i.  I tillegg kan Explore foreslå grafer du kanskje er interessert i ut i fra de data du har i regnearket.
  • Ingen grunn til å kreve at elever skal ha for eksempel Microsoft Office, eller at de må ha et spesielt operativsystem. Med Classroom kan lærere og elever jobbe hvor og når som helst på en hvilken som helst enhet. Fordi verktøyet befinner seg i skyen har de tilgang til alle oppgaver, materiell, m.m. fra alle datamaskiner eller mobilenheter.
  • Spar både penger og miljøet – med et digitalt klasserom reduserer du papirbruken fordi det blir mindre behov for kopiering av ark og skrivebøker.

Forenkling av lærerens hverdag

Oversikt over elever, læremateriell og tid er helt klart det viktigste for en lærer. Oppgaver og annet materiell i Google Classroom kan gjenbrukes og forbedres fra år til år. Karaktergivning kan gjennomføres ved å enten bruke sitt eget system i et regneark, eller bruke et tilgjengelig tilleggsprogram. Karaktergivning i Classroom gir en god oversikt over elevenes fremgang og gjør det enkelt for læreren å differensiere oppgaver basert på elevenes individuelle ferdigheter. Foresatte kan få oppdateringer om elevens aktiviteter på email.

Lettere for elevene

For elever er det enkelt å vite hva som skal gjøres, da det er bare ett sted de trenger å  logge inn for å følge med på hva klassen driver med, og gjør at elevene ikke trenger å bære så mange bøker til og fra skolen. Hver klasse har en strøm av hendelser som ligner på en newsfeed, hvor oppgaver og beskjeder fra læreren dukker opp. Elever slipper dessuten å bruke tid på å laste dokumenter opp og ned; dokumentene ligger i Google Drive og editeres i browseren.

Nysgjerrig på G Suite, Chromebooks eller Google for utdanning? Kontakt oss på info@thecloudpeople.com for en uforpliktende prat.