Kan intranettet forbedre internkommunikasjonen i bedriften din?

Tankefull mann foran et whiteboard med ord som assosieres med intranett.
Portrett av Tord Ripe.
Managing Partner & Advisor
Temaer i dette innlegget: Happeo, Intern kommunikasjon, Intranett, Kommunikasjon

Det mener vi. I hvert fall langt på vei med den digitale samhandlingsplattformen og intranettet fra Happeo. Hvordan, lurer du kanskje på? Jo, nå skal du høre:

Intranettet har endret seg

Intranettet er ikke et nytt fenomen. Tvert imot. Det er opp igjennom årene blitt skrevet mang en artikkel om at intranettet er døende, men her har det heldigvis skjedd en endring. En endring som har vært helt nødvendig for å møte bedrifters nye krav til formidling av informasjon. Bedrifter ønsker tettere samarbeid, tettere dialog og sømløs deling, og vi trenger å vite at det som blir publisert faktisk blir lest.

God internkommunikasjon er essensielt for enhver organisasjon som higer etter effektiv drift og handler om hvordan bedriften knytter de ulike delene av organisasjonen sammen gjennom kommunikasjon. Det burde være enkelt å kommunisere på tvers av avdelinger og med ledelsen. De ansatte ønsker å føle seg hørt og sett, men dette er det ofte vanskelig å imøtekomme i større bedrifter med mange ansatte. Det er nettopp derfor bedriften trenger en plattform og et intranett som Happeo.

Intranettets mange oppgaver

God internkommunikasjon er strategisk viktig fordi det påvirker organisasjonens evne til å nå gitte mål, følge strategier, samhandle, bygge og dele kunnskap. Med god internkommunikasjon jobber vi mer effektivt og vi skaper kreativitet, motivasjon og trivsel internt. Et moderne intranett skal tilfredsstille mange behov, og være en felles samhandlingsplattform for alle bedriftens tjenester.

Intranettet skal være bedriftens kanal for effektiv internkommunikasjon mellom de ansatte, og ilegges derfor stadig flere ansvarsoppgaver. Det er ikke lenger nok med et forum for utveksling av bedriftsinfo fra ledelsen. De ansatte ønsker å delta og være en del av det de også. For å lykkes med internkommunikasjon på intranett må intranettet derfor:

  • være en sentral del av internkommunikasjonen og en arena for diskusjon og utveksling av informasjon
  • være handlingsdrevet. Det skal være lett å sørge for at oppgaver rangeres etter prioritet og sørge for at disse blir utført på enklest mulig måte
  • gjøre samhandlingsverktøy og deling lett tilgjengelig
  • være en informasjonskilde for kvalitetssikret og bedriftsrelevant innhold
  • være en kanal for intern anerkjennelse og applaudering
  • kunne gi innsikt i bruksanalyse

Hvor kommer Happeo inn i bildet? Jo, plattformen leverer på alle disse områdene. Og på så mye mer. Med Happeo kan du filtrere ut støy, styre hvilken informasjon som er viktig og sørge for at de ansatte til enhver tid har tilgang til den senest oppdaterte informasjonen.

Bedre samhandling og kommunikasjon med Happeo

Google fortsetter å forsterke samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner, og er svært gode på det – men samhandlingsplattformen Happeo tar dette et steg videre. Happeo er ikke bare et intranett, men også et sosialt nettverk og en moderne arbeidsflate som kobler sammen de ansatte på tvers av avdelinger. Plattformen engasjerer, informerer og motiverer de ansatte til å dele av ideer og kunnskap.

Les mer Kan Happeo gjøre G Suite-brukerne mer happy?

Med Happeo’s Channels, Pages og People er all den viktige bedriftsinformasjonen tilgjengelig og samlet på ett sted. Dokumenter, presentasjoner, nyheter og diskusjoner er godt organisert og tilgjengelig på en og samme plattform. Er det rart vi er stolt av å levere den digitale arbeidsplassen Happeo?

Interessert i Happeo? Vi pakker arbeidsverktøyet G Suite med Happeo + support fra oss. Finn den pakkeløsningen som passer din bedrift.

Denne nettsiden bruker Google Analytics for innsamling av informasjonskapsler. Dette sørger for full funksjonalitet, hjelper oss å tilpasse innholdet og eventuell reklame, og kan bli brukt i analyseformål. Du kan lese mer om vår personvernerklæring her.

OK!