Multisite og kundeportal for HudHelse

HudHelse

Hudhelse AS er distributør for flere verdensledende produktserier innen hud- og skjønnhetspleie, deriblant ZO Skin Health, Colorescience og EndyMed. Hudhelse AS er ledende distributør i Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Besøk HudHelse

Utfordringer

Struktur

Hudhelse AS er distributør for flere agenturer innen ansikts- og skjønnhetspleie, og administrerer tilstedeværelsen på nettet for agenturene ZO Skin Health og Colorescience i hele norden. Nettstedene til agenturene lå tidligere separat og hadde tilsynelatende ingen tilknytning til Hudhelse. Hudhelses hoveddomene var profilert som ZO Skin Health, noe som kunne virke forvirrende for en sluttbruker fordi man ble sendt ut av Hudhelses nettsted for å komme til informasjonen om de ulike agenturene. Nettstedet publiserer også relevante artikler og fagstoff om produktene de fører gjennom de ulike agenturene. Ettersom Hudhelse drifter i flere land  (Norge, Sverige, Danmark og Finland) var det viktig å kunne oversette og håndtere alle de ulike språkene på samme nettsted. Hudhelse ønsket å samle alle agenturene og hele sin drift på ett nettsted hvor alt kunne bli administrert fra en og samme plass, og i tillegg knytte en tydelig relevans mellom Hudhelse som distributør i norden og de ulike agenturene.

Kundeportal

Hudhelse ønsket en løsning for sine kunder – klinikkene som selger produktene videre til sluttkunder. De ønsket en egen klinikkportal hvor klinikkene skal kunne logge seg inn og laste ned bilde-, video- og tekstmateriell fra de forskjellige agenturene til eget bruk. Dette i tillegg til å hente informasjon om kurs og andre Hudhelse-initierte arrangementer. Portalen måtte også kunne vises på norsk, svensk, dansk og finsk.

Design

Det fantes ikke noe tydelig skille mellom Hudhelse og deres agenturer, og Hudhelse hadde heller ingen fremtredende visuell stemme, men lente seg på agenturenes forhåndsdefinerte designmanualer. I tråd med målet om å samle Hudhelses drift under ett nettsted, var det nødvendig å utvikle et eget visuelt uttrykk for Hudhelse for å etablere et hierarki mellom Hudhelse som distributør og deres agenturer.

Løsning

Struktur

Hudhelses nettside ble utviklet i WordPress som er verdens ledende CMS. WordPress gjør det enkelt å administrere og redigere innhold for brukeren. For å møte behovet om å samle ulike nettsteder på en og samme plattform, valgte vi å utvikle nettstedene som en multisite. En multisite er et nettverk av nettsider på én og samme WordPress-installasjon, noe som betyr at man har muligheten til å administrere så mange nettsider man måtte ønske fra samme sted. Dette gjør administrasjonen av nettstedene mye mer synkron og intuitiv, og man har til enhver tid full oversikt over alle nettsidene man administrerer. Dette gir også full kontroll over hvilken tilgang de ulike redaktørene har. Man kan for eksempel legge til en redaktør som kun har tilgang til én eller to av nettsidene i nettverket. Hudhelses multisite-nettverk består av Hudhelses overordnede side, en nettside for agenturet ZO Skin Health, en nettside for agenturet Colorescience og en nettside for klinikkportalen.

Hvert nettsted i en multisite kan for sluttbrukeren fremstå som helt separat, eller som en tydelig del av nettverket om man ønsker det. Etter Hudhelses ønske om å tydeliggjøre sin posisjon som distributør av de ulike produktseriene, er det lagt fokus på at sluttbrukeren skal forstå at de fortsatt befinner seg hos Hudhelse selv om de er på agenturet ZO Skin Health sitt nettsted. På denne måten er det lettvint for sluttbrukeren å navigere seg mellom de forskjellige agenturene, samt HudHelses egne sider, blogginnlegg og kart over klinikker.

Kundeportal

Klinikkportalen ble utviklet som en egen nettside i nettverket, og blir administrert fra samme panel som alle de andre sidene i nettverket. Klinikkportalen er en låst plattform som krever innloggingsdetaljer for å bli vist. Vi laget medlemssystem hvor Hudhelse selv kunne legge til og administrere brukerne de ønsket skulle ha tilgang til portalen. Etter HudHelses ønske hadde vi fokus på at de så enkelt som mulig skulle kunne legge til og administrere alt av materiell i klinikkportalen på alle språk.

Design

Ettersom Hudhelse AS er i skjønnhets- og velværemarkedet var det naturlig å la designet snakke det samme språket. Nøytrale, naturlige farger, rene linjer og delikate fonter ble valgt for å underbygge agenturenes skjønnhetsprinsipper. Ettersom hver av agenturene på forhånd hadde definerte designmanualer, var det viktig at HudHelses visuelle uttrykk ikke skulle være dominerende, slik at det kunne synergere med agenturenes designmanualer og la deres visuelle identitet være i hovedfokus. Allikevel var det viktig å etablere et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk som kunne føres videre til klinikkportalen.

Resultat

Resultatet er et integrert nettverk av nettsider som gir Hudhelse full kontroll over alle sine nettsider fra ett og samme panel. Samtidig er nettsidene intuitive å navigere seg gjennom for sluttbrukeren, og de har all informasjon publisert av Hudhelse tilgjengelig fra samme sted. Gjennom innholdsstruktur og visuelle virkemidler er det etablert et tydelig hierarki mellom Hudhelse som overordnet distributør og ZO Skin Health og Colorscience som underordnede agenturer.