Nettside for Norskmat.no

symfoni_next-customer_case-kundecase-stiftelsen_matmerk-norskmat_no-2000x738

Norskmat er en samleside for merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet. Bak merkeordningene står Matmerk, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet.

Besøk Norskmat.no

Utfordringer

Matmerk ønsket en nettside for å samle merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet for å gjøre informasjon om norsk mat og matproduksjon lett tilgjengelig for forbrukerne. Den skulle være et verktøy for å bygge kjennskap og kunnskap til deres merkeordninger, med relevant og tilpasset innhold for trafikk fra mobil via Facebook, nativ-annonsering og søk.

Matmerk ønsket en SEO- og digital annonse-optimalisert nettside med god integrering, og en løsning som kunne forenkle deres publiseringsrutiner.

Løsninger

The Cloud People var allerede leverandør av webløsningene for Matmerk og Lokalmat, og var derfor et naturlig valg av leverandør for de tekniske løsningene ved norskmat.no. Matmerk var allerede kjent med vår CMS-løsning Symfoni Sites. Plattformen gjør det mulig for oss å bygge alt fra enkle nettsider til avanserte webapplikasjoner. Fra et kundeperspektiv betyr dette at de kan starte med en enklere website, så kan vi tilpasse løsningene derfra. Norskmat.no kan på denne måten selv organisere nettsidens struktur og menyer, samt håndtere eget innhold.

Nettsiden presenterer produkter fra Spesialitetsmerket, som i dag er registrert på lokalmat.no. Vi laget et API på lokalmat.no slik at vi enkelt kunne gi norskmat.no tilang til dataene den trenger for å formidle informasjonen.

Den samme løsningen er brukt for oppskriftene som i dag er å finne på nettsidene. Matmerk bruker eksterne leverandører av oppskrifter, som hver har sitt eget API som vi har koblet oss opp mot for å gjøre det mulig for norskmat.no å hente inn dataene.

Nettsiden er i dag driftet på GCP, som sørger for at den fungerer så godt som den gjør. Databasen er driftet med Cloud SQL, som betyr bedre skalerbarhet, stabilitet og tilgjengelighet. Dette betyr også at all backup blir administrert på en fornuftig og trygg måte.

Datasikkerheten er nå strengere, dataene kryptert og datasenteret sikrere.

Resultat

Norskmat.no er en velfungerende samleside for merkeordningene, og har erstattet to tidligere undersider på matmerk.no.