Sidekick Health

The Cloud People sikrer data og personvern på nyskapende, digital, islandsk helseplattform

 

 

Islandske Sidekick Health har som mål å hjelpe folk over hele verden til å leve et sunnere liv med nyskapende, digitale helsetjenester. The Cloud People har hjulpet Sidekick med løsninger for bedre IT-sikkerhet og personvern samt dyp kompetanse på Google Cloud Platform.

 

Sidekick Health er en global helseplattform tilgjengeliggjort via en mobilapp. Sidekicks digitale helsetjenester er utviklet for å hjelpe folk til å bli friske fra kroniske sykdommer eller livsstilsrelaterte helseplager. Sidekick kombinerer sterk klinisk forankring med gamification, atferdsøkonomi og kunstig intelligens (AI) for å levere en virkelig engasjerende og personlig pasientopplevelse som gjør det enkelt og morsomt for brukerne å endre livsstil og få bedre helse. 

"Hvis vi kombinerer kontrollert medisinbehandling og livsstil kan vi altså påvirke mellom 40 og 70 prosent av forholdene som gir god helse. Det er Sidekick-plattformens styrke."
Tryggvi Thorgeirsson, Sidekick Health

Sidekick Health ble grunnlagt på Island av to leger, Sam Oddsson og Tryggvi Thorgeirsson, som hadde jobbet med å behandle pasienter med livsstilsrelaterte helseproblemer i flere år. Ifølge WHO vil kroniske sykdommer være årsakene til hele 70 prosent av alle dødsfall innen 2030. Samtidig vil denne kategorien sykdommer utgjøre 56 prosent av den globale sykdomsbyrden til 56 prosent. 

Sidekick-gründerne ville finne nye måter å stoppe økningen av kroniske lidelser. Samtidig ville legene hjelpe pasienter, som lever med slike sykdommer, til å håndtere dem bedre. Målet med Sidekick-appene er å øke livskvaliteten til brukerne og bidra til at de får bedre helse.

– Vi har satt sammen informasjon fra adferdsstudier med kliniske retningslinjer og medikamentell behandling slik at summen er positive helsegevinster. Siden Sidekick bruker atferdsøkonomiske prinsipper for å motivere folk, øke engasjementet og inspirere til positiv atferd, blir det enkelt og morsomt å gjøre det som skal til for å få bedre helse, forteller Tryggvi Thorgeirsson, lege, gründer og adm. direktør i Sidekick Health.

TCP SidekickHealth_founders

Hva er god helse?

Hva ligger bak god helse? Svarene overrasker nok de fleste. Ifølge forskning står medisinsk behandling bare for 10–20 prosent. Livsstil, gener, miljø og sosiale forhold spiller en større rolle. 

Sidekick-plattformen er forankret i klinisk validering og er skalerbar på tvers av flere terapeutiske områder, og hjelper pasienter på tvers av en rekke kroniske tilstander, fra atopisk eksem til brystkreft.

– Vi vet at sykdomsforløp varierer fra pasient til pasient. Derfor kan vår helseplattform tilpasses den enkelte pasients behov for å legge best mulig til rette for at hver enkelt kan endre sin livsstil og få bedre helse, fortsetter Thorgeirsson.

Inntil nylig har Sidekick selv stått for all utvikling ved hjelp av egne ansatte, men det islandske oppstartsselskapet har, som mange andre virksomheter, erfart at det er vanskelig å få tak i nok flinke teknologer med riktig kompetanse. Som et oppstartsselskap er det i tillegg ingen enkel oppgave å tilegne seg spisskomptanse på alle nødvendige områder. For et helseteknologiselskap er IT-sikkerhet og personvern særskilt viktig. Med kunder i både Europa og Nord-Amerika blir det ekstra komplisert å overholde personvernlovgivningen. Derfor hentet Sidekick hjelp fra Google-ekspertene hos The Cloud People.

– Vårt første oppdrag var å gjennomføre en uavhengig sikkerhetssjekk og kontrollere at dataene fysisk befant seg i riktige land med hensyn på lovgivningen rundt helsedata, sier Tord Ripe, Managing Partner og Google Cloud rådgiver hos The Cloud People. 

Sidekick var svært fornøyd med måten The Cloud People leverte det første oppdraget. 

Woman running-Sidekick Health

Fikk smarte konsulenter med Smart Resourcing

Siden starten i 2014 har Sidekick fått mye oppmerksomhet fra de store farmasi-selskapene, helseforsikringsaktører, ulike helseaktører og investorer. Det islandske selskapet har vunnet en rekke eHelse-priser og ansees å være den ledende globale “digitale terapeuten” (DTx). Etter at Sidekick hadde signert flere store avtaler, med blant andre Pfizer, Lilly og Elevance Health, hadde Sidekick behov for å få ombord flere tekniske ressurser raskt. I tillegg trengte man kompetanse rundt fysisk lokalisering av datalagring. Sidekick søkte på nytt råd og hjelp hos The Cloud People.

"Resultatet er at Sidekick raskt har fått utviklet og levert de tjenestene de har hentet kapital til, og fått dem ut i markedet. Smart Resourcing gjør det også enkelt og effektivt å skalere opp ved behov og skalere ned når man ikke trenger like mange utviklere og annen teknisk kompetanse"
Tord Ripe, The Cloud People

– Når Sidekick erfarte hvor høy kompetanse våre konsulenter hadde, introduserte vi vårt unike Smart Resourcing-konsept. Sidekick testet det ut og etter prøveperioden har vi levert komplette team som har jobbet side om side med Sidekicks egne folk. Gjennom Smart Resourcing har vi blant annet annet levert arkitekter, utviklere, devops, testere og sikkerhetseksperter, forteller Google-ekspert Tord Ripe i The Cloud People. 

Med Smart Resourcing får Sidekick tilgang til de ressursene og den kompetansen de trenger med en gang. Samtidig er prisen tilgjengelig og transparent. 

– Resultatet er at Sidekick raskt har fått utviklet og levert de tjenestene de har hentet kapital til, og fått dem ut i markedet. Smart Resourcing gjør det også enkelt og effektivt å skalere opp ved behov og skalere ned når man ikke trenger like mange utviklere og annen teknisk kompetanse, sier Ripe til slutt.

Ønsker du å vite mer om Google Cloud Platform?

Healthkick illustration

The Cloud People er Google Premier Partner, les mer

Kontakt oss