SAYFR

Med hjelp fra The Cloud People fikk SAYFR lansert sine løsninger på rekordtid

 

 

I stedet for å bruke verdifull tid på å finne, ansette og få på plass sårt tiltrengte tekniske ressurser og kompetanse, bestemte SAYFR seg for å hente teknologihjelp hos The Cloud People.

SAYFR er et ungt og innovativt selskap som utvikler digitale verktøy for å endre virksomheters kultur i en retning som bidrar til økt sikkerhet. Gründerne har bakgrunn fra DNV og konsulentselskapet Propel, som også jobbet med sikkerhetskultur som sitt hovedfokus.

SAYFR ble etablert fordi gründerne så et økende behov for å digitalisere hele prosessen med å fange opp hvilke variabler som beskriver egenskapene til virksomheter med høy pålitelighet. Selskaper med høy pålitelighet har ofte en god sikkerhetskultur – og sikkerhetskulturen sier mye om selskapets «helse». 

En manuell tilnærming skalerer ikke godt nok, tar lang tid å gjennomføre og koster både leverandør og kunde flere ressurser og større investeringer. SAYFRs digitale løsning for å skape varige endringer i virksomheters sikkerhetskultur er å kombinere datainnsamling og -analyse (Big Data) med spillbaserte-simuleringer.

The Cloud People and SAYFR customer story
Sikkerhetsfokus: Johan Rostoft (CEO), Simon Krogstad Munkeby, Astrid Gjerdrum, og Didrik Svendsen kan fokusere sin arbeidstid på å lage løsninger som lar virksomheter bygge en mer moden og sikker organisasjonskultur.

Spillbasert sikkerhetskultur

SAYFR samarbeidet med det norske selskapet Attensi for å utvikle de spillbaserte simuleringene. Ved hjelp av simuleringene ville SAYFR sitte igjen med mye data som ga god innsikt i kulturen hos de ulike virksomhetene. SAYFR måtte imidlertid ha svar på ett spørsmål: hvordan skulle de gjøre selve databehandlingen for å sikre at tjenesten skalerte raskt.

– SAYFR er et forholdsvis ungt og lite selskap. Vi bestemte oss derfor for at selve databehandlingen måtte foregå i skyen, forteller adm. direktør Johan Rostoft i SAYFR.

Valget falt på Google Cloud Platform, men SAYFR manglet kompetanse på hvordan man skulle jobbe med Googles skyløsning. 

– Vi kunne satse på å bygge opp en egen IT-avdeling, men fant fort ut at det ville ta mye tid og ressurser. Tilgjengelig kunnskap og kapasitet i det norske markedet er svært begrenset. Løsningen ble å inngå et samarbeid med The Cloud People, fortsetter Rostoft.  

Gikk du glipp av webinaret med SAYFR? Se opptaket nå.

Registrer deg og få tilgang til opptak av webinar med SAYFR

Uten en god partner som kunne hjelpe med Google Cloud Platform, ville SAYFR brukt minst dobbelt så lang tid på å få sine løsninger ut i markedet. Og tid er som kjent penger.

– IT-kompetanse er i økende grad en begrenset ressurs, og kompetanse innen Google Cloud Platform er enda vanskeligere å få tak i. I stedet for å bruke lang tid på å finne, ansette og komme skikkelig i gang, ble løsningen i stedet å kjøpe nødvendig kompetanse som en tjeneste av oss, forteller Tord Ripe, managing partner og rådgiver i The Cloud People.

Løsningen ble å kjøpe kompetanse som en tjeneste. På kort tid ble SAYFR tildelt en kontaktansvarlig fra The Cloud People, som passet på at riktig kompetanse ble allokert fortløpende til SAYFR.

"Uten kompetansen til The Cloud People hadde vi brukt dobbelt så lang tid på å komme oss i mål med skyløsningen vår"

The Cloud People and SAYFR Johan Rostoft - Astrid Gjerdrum-758px-1

Alt som en tjeneste

Det er alltid en avveining mellom det å sette ut deler av virksomheten til eksterne aktører opp i mot å gjøre det selv. Samtidig er det ikke noe nytt. Skyløsninger har eksistert i lang tid og blir en stadig viktigere suksessfaktor. Skyløsninger erstatter egen infrastruktur og blir i stedet levert som en tjeneste. Det samme gjelder også for kunnskap.

SAYFRs valg om å inngå kjøpe kompetanse som en tjeneste, betalte seg raskt. SAYFR økte omsetningen i 2020 med 60 prosent, fikk på plass en viktig pilot med Equinor i Norge og inngikk nylig en avtale med rederiet «K» Line i Japan.

– Vi er strålende fornøyd med samarbeidet vårt med The Cloud People. Vi har begynt å rekruttere egne IT-ressurser nå, men det betyr ikke at vi kommer til å avslutte samarbeidet med The Cloud People. Tvert i mot. I tiden fremover kommer vi til å øke innsatsen for selve spillopplevelsen. Det betyr enda mer utnyttelse av skyløsningen, som vil kreve enda mer kunnskap fra The Cloud People, sier Rostoft.

Fremtidens måte å jobbe og utvikle på

Fremtiden for SAYFR ser lysende ut. Responsen fra selskapet primære målgruppe, den maritime sektoren, er positiv. Stadig flere ønsker å ta i bruk SAYFR sine digitale produkter for å utvikle organisasjonskulturen basert på bedre innsikt, for å oppnå bedre sikkerhet.

– Samarbeidet med SAYFR er et glimrende eksempel på hvordan selv mindre selskaper kan bli store, ved hjelp av gode partnerskap hvor hver og en leverer ekspertise og kunnskap på sine felt. Uten digitale verktøy, skyløsninger og kunnskap som kan forvaltes via internett, hadde vi aldri klart å skalere så raskt og så bredt som det vi ser i dag. At et ungt og lite selskap i Norge skaffer seg store og viktige kunder på andre siden av jordkloden, er et bevis i seg selv på at denne måten å jobbe og utvikle på, er fremtiden, avslutter Tord Ripe i The Cloud People.