Andøy Kommune

Digitalt samarbeid rundt Voksenopplæring og Integrering i Andøy Kommune

Voksenopplæring og integrering (VOI) i Andøy Kommune var på jakt etter en læringsplattform som var enkel i bruk for både lærere og elever. Etter å ha undersøkt rundt ulike løsninger og forhørt seg med andre kommuner, falt valget på Google og G Suite for Utdanning – et gratis verktøy for offentlige utdanningsinstitusjoner.

 

Men det var ikke bare enkelt å komme i gang da registreringen hos Google ikke forsto at det var en skole for voksne da Stig Johansen, rektor for voksenopplæring og leder for flyktningtjenesten, skulle ta systemet i bruk. Det var på dette tidspunktet Stig Johansen tok kontakt med The Cloud People, som er en Google partner i Norge.

“De ansatte hos The Cloud People var godt kjent med Google systemet og hadde de rette kontaktene. De tok over dialogen med Google for oss og sørget for at registreringen gikk i orden. De hjalp oss også med oppsettet av løsningen” sier Stig Johansen.

Før avdelingen for Voksenopplæring og integrering (VOI) i Andøy Kommune tok i bruk G Suite for Utdanning hadde de ikke noen plattform for samarbeid, men lagret dokumenter i felles mapper på en server. I forbindelse med deltagelse i et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet for å teste nye læreplaner for voksenopplæring, så kommunen et behov for en felles plattform for lærerne. De ønsket et system hvor de enkelt kunne dele dokumenter og jobbe i skyen.

I utgangspunktet var det lærerne som startet å ta i bruk løsningen. Men da korona-krisen rammet landet i mars, ble det et akutt behov for også å få elevene inn så de kunne fortsette undervisningen med hjemmeskole. Med god hjelp fra Nicolai Skogheim hos The Cloud People ble også dette løst i løpet av kort tid. På tross av lav generell datakunnskap hos en del av brukerne har dette fungert overraskende bra forteller Stig Johansen. De opplever at systemet er enkelt å forstå og raskt å sette seg inn i.

“De største fordelene med systemet sånn jeg ser det er nettopp at det er enkelt å administrere for lærerne og lett å ta i bruk for elevene. Det krever ingen eller minimalt med opplæring fordi det er intuitivt og brukervennlig. Det er også tilrettelagt for samhandling mellom lærere og elever når det kommer til deling og gjenfinning av dokumenter, digitale møter og e-post”, forklarer Stig Johansen.

Nå ser VOI i Andøy Kommune også på muligheten for å få elevene over på Chromebook, noe som vil forenkle bruken ytterligere for lærere og elever. Stig Johansen kan trygt anbefale G Suite for Utdanning også for andre kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Har du spørsmål eller ønsker å komme igang er du velkommen til å ta kontakt med oss her.