På stø kurs i Ringerike Kommune

Ringerike

Den norske kommunen Ringerike ligger i Viken (tidligere Buskerud fylke), med administrasjonssenteret lokalisert i Hønefoss. Ringerike har ca 30.000 innbyggere, og er blant de mellomstore bykommunene i Norge.

Besøk Ringerike Kommune

Da Ringerike kommune skulle legge en plan for digitalisering i skolen i 2017 falt valget på G Suite og Chromebooks for alle elever i grunnskolen. Etter to dager med kurs og hjelp til oppsett av innstillinger og administrasjonen av G Suite, er kommunen nå på stø kurs i henhold til temaplanen rundt digitale ferdigheter i grunnskolen.

Den norske kommunen Ringerike ligger i Viken (tidligere Buskerud fylke), med administrasjonssenteret lokalisert i Hønefoss. Ringerike har ca 30.000 innbyggere, og er blant de mellomstore bykommunene i Norge. Evi Mathilassi Lien jobber dag som rådgiver i kommunen, og er ansvarlig for digitalisering og datasatsingen i skolen. Lien har jobbet med skole og IT siden 1997, har vært lærer og har bakgrunn fra IKT.

Ringerike kommune laget en plan for digitalisering av skolen i 2017. I følge utdanningsdirektoratet skal alle elever i grunnskolen «kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjon- og datasikkerhet. Digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke ressurser. Det innebærer å benytte digitale ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse.»*

*Kilde: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter-rammeverk/

«For å kunne imøtekomme læreplanmålene ble det besluttet at alle elever skulle få en digital enhet og plattform. Etter samtaler med blant annet Asker og Trondheim kommune falt valget for vår kommune på Google G Suite og Chromebooks. Valget ble tatt på grunnlag av erfaringer fra andre kommuner og skoler, og også økonomi, hvor de så at dette valget ga mer for pengene.» forklarer Evi Mathilassi Lien. I dag kjører omkring 3250 elever i Ringerike kommune fra 1. til 10. trinn Chromebooks og G Suite.

Etter prosjektstart innså skolesektorens Google-administratorer at de manglet kunnskap rundt innstillinger og administrasjonen av G Suite for skolene. De tok kontakt med Chromebook-leverandøren som ikke kunne tilby kurs på det de ønsket. «Etter søk på nettet og en anbefaling kom vi over The Cloud People (da Symfoni Next) som hadde kompetanse og et ønske om å hjelpe oss. Vi satte i utgangspunktet opp en dag med kurs og hjelp fra Nicolai Skogheim, som er løsningskonsulent og Google-sertifisert. Men vi så at det var behov for mer, så det ble en hel dag til», forteller Evi. Fem personer fra skolesektoren i Ringerike kommune deltok på disse to kursdagene.

«Endelig fikk vi hjelp til innstillingene vi trengte og svar på spørsmålene vi hadde. Nicolai var faglig dyktig og hjalp oss å løse utfordringene våre. Jeg kan absolutt anbefale dette til andre i en oppstartsfase med G Suite», avslutter Lien. Ringerike kommune vurderer også flere kurs med The Cloud People, blant annet rundt risikovurdering i forbindelse med lagring og som mulig støtte på foreldremøter i skolen.

Ønsker din bedrift mer informasjon om spesialtilpassede eller generelle kurs i G Suite? Ta kontakt med oss, eller se våre kurs her.

Kom i gang med Google Workspace

Digital transformasjon er mye mer enn en teknologisk endring. Det krever et kulturelt skifte i hvordan du jobber. Våre eksperter kan veilede deg i deres transformasjon ved å komme igang med Google Workspace for å oppnå økt samarbeid, høyere produktivitet og forbedret sikkerhet. Ta kontakt for en gratis konsultasjon.