Pandemin ledde till en tyst IT-revolution

Digitaliseringen har accelererat under pandemin. Kravet på snabb omställning hos både företag och offentliga myndigheter har banat väg för Now-plattformen, en “arbetsflödesmotor” som kan användas för alla typer av processer.Fredrik Jacobsson, Managing Partner & Advisor på IT-konsultföretaget The Cloud People, fick fullt upp när pandemin sköljde över Norge i mars förra året.

Cloud People har koncentrerat sin satsning på två molnbaserade IT-plattformar, Google Cloud Platform och ServiceNow. Plötsligt blev båda plattformarna mycket relevanta för att lösa en mängd nya uppgifter.

Skapa dina egna appar i Now Platform, ladda ner e-bok

Företag runt om i världen ställde mer eller mindre samtidigt exakt samma frågor:
– Hur kan vi snabbt se till att våra medarbetare arbetar lika effektivt hemifrån?
– Hur kan medarbetarna samarbeta effektivt med varandra, oavsett var de sitter?
– Hur kan vi erbjuda IT- eller HR-tjänster till alla våra anställda som sitter på hemmakontor? Eller hur kan vi ge våra kunder effektiv kundservice?
– Hur skapar vi en bra process för dem som ska sluta eller börja på företaget, när vi inte har folk på kontoret?
– Hur säkerställer vi efterlevnaden av nya regler, som exempelvis att veta vem som befinner sig på kontoret, så att vi kan bidra till smittspårningen?


Myndigheterna letade efter snabba lösningar

  • Samtidigt behövde myndigheter runt om i världen hitta snabba lösningar på problem som de aldrig tidigare ställts inför:
  • Hur säkerställer man genomförandet av nya smittskyddsåtgärder?
  • Hur implementerar man tester och nya regler vid gränsen?
  • Hur kvalificerar sig företag eller anställda för ekonomiskt stöd?
  • Hur säkerställer man en god logistik för medicinsk utrustning till (och mellan) olika vårdinrättningar?

Hur hanterar man en storskalig utrullning av vaccin, inklusive tidsbokning, hantering av doser, journaler, arbetsflöde på kliniker och länkning till olika register?

Detta var definitivt inte rätt tid för långsiktiga IT-projekt. När myndigheter ska lösa stora uppgifter, är vi vana vid projekt som sträcker sig över flera år, ofta efter noggranna och tidskrävande upphandlingsprocesser. Nu var beslutsvägarna kortare än någonsin. Ända från regeringshåll uppmanades leverantörerna att tänka om.
Now-plattformen kom till undsättning
ServiceNow, en mjukvaruleverantör som mest är känd inom IT-avdelningarna på stora företag, visade sig vara räddningen för många företag och myndigheter.

– Now-plattformen är det bästa arbetsflödesverktyget på marknaden, som i princip kan användas för att optimera alla processer. I samband med pandemin upptäckte många att de redan hade den här schweiziska armékniven på sin IT-avdelning. De behövde bara börja använda fler funktioner i den här molnplattformen. På så vis kom de kom igång snabbt, säger Fredrik och förklarar:

– Now-plattformen kan bidra till en enormt mycket smidigare utveckling, eftersom ett antal funktioner redan har hanterats i plattformen, till exempel integrationen med andra system, användarhantering, mallar för användargränssnitt och mycket mer. Det är till och med möjligt att skapa en arbetsflödesbaserad ”native” mobilapp för iOS och Android, utan att vara IT-utvecklare.

Vill du veta mer om hur våra experter kan hjälpa dig att förbättra dina IT-, HR- eller kundserviceprocesser? Boka ett möte med oss idag!

Boka ett möte med oss idag!


Skapade beredskapsappar

ServiceNow, vars vision är att göra världen till en bättre plats genom bättre arbetsflöden, la in en högre växel för att kunna erbjuda appar som uppfyllde de nya behoven. Redan den 16 mars förra året lanserade de sin plan för hur de skulle kunna hjälpa myndigheter och företag att ta sig igenom pandemin.

Som en del av planen erbjöd de fyra appar som var utformade för att hantera komplexa arbetsflöden för beredskapshantering. Två månader senare hade apparna laddats ner av mer än 1 000 organisationer runt om i världen och anpassats till de lokala behoven av partners som The Cloud People.

Sedan pandemin bröt ut, har myndigheter och stora företag runt om i världen använt Now-plattformen just för att hantera helt nya uppgifter så effektivt som möjligt, samtidigt som befintliga processer har anpassats till en ny tid, där människor måste kunna arbeta lika bra hemifrån som på kontoret.

– Det har varit en tyst revolution, säger Fredrik, som anställer nya ServiceNow-experter över hela Norden och i Polen i rekordfart till vad som kommer att bli ett av Europas största konsulthus på ServiceNow.

LÄS OCKSÅ: Smart Resourcing

– Pandemin har lärt både näringslivet och den offentliga sektorn att det finns en snabbare väg till målet. I framtiden kommer det att handla om att fokusera på processer, oavsett om det är IT, HR, kundservice eller annat, för att kunna skapa det optimala arbetsflödet för processen med verktyg som Now-plattformen som grund, förklarar Fredrik Jacobsson.

New call-to-action

Läs också: Increased productivity and quality with ServiceNow at Bertel O. Steen