Equinor inngår strategisk ServiceNow-avtale med The Cloud People

The Cloud People har vunnet en strategisk avtale med Equinor rundt Application Management på ServiceNow-plattformen. Avtalen befester The Cloud Peoples posisjon som Nord-Europas ledende ServiceNow-partner. 

– Avtalen med Equinor er et resultat av at vårt Smart Resourcing-konsept og at vår forretningsmodell vinner frem i et marked hvor mangelen på gode, spesialiserte IT-konsulenter blir stadig større, sier norgessjef Marte T. Reid i The Cloud People.

Equinor er et internasjonalt energiselskap med over 21.000 ansatte og hovedkontor i Stavanger. Equinor har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid og formålet er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinor utvikler olje, gass, vind og sol i over 30 land. Equinor er den største olje- og gassoperatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. 

The Cloud People skal stå for daglig drift og support, være rådgiver og drive videreutvikling av Equinors ServiceNow-plattform. Avtalen betyr at The Cloud People vil supportere Equinor med å ta fullt ansvar (end to end responsibility) for selskapets ServiceNow-løsninger i samarbeid med Equinors egne ansatte. ServiceNow er en sentral forretningsapplikasjon hos Equinor som brukes blant annet av HR- og IT-avdelingene.

Equinor bruker ServiceNow-plattform for å effektivisere og automatisere en rekke tid- og ressurskrevende prosesser.

 

– Application Management Services er ikke bare et IT-prosjekt, men et forretningsendringsprosjekt, hvor endringsledelse og innføring av nye og mer effektive måter å jobbe på er en sentral del av prosjektet, fortsetter Reid.

Markedet vil ha Smart Resourcing

– For The Cloud People er avtalen et viktig signal om at vårt Smart Resourcing-konsept er etterspurt i markedet. Med Smart Resourcing vil Equinor kunne velge de rette ​​konsulentene med den riktige kompetansen avhengig av hva de har behov for skal leveres, sier Bjørn Jarl, konsernsjef i The Cloud People. 

The Cloud People vil ha konsulenter hos Equinor i Stavanger og i Oslo, kombinert med ressurser som sitter i The Cloud Peoples Global Capasity Center i Polen. 

For å kunne tilby riktige ressurser effektivt og transparent i et marked med knapphet på konsulenter har The Cloud People utviklet Smart Resourcing. Det unike konseptet gjør at konsulentselskapet kan tilby den beste kompetansen til de enkelte oppgavene. Det gir smart ressursbruk til fornuftige, konkurransedyktige priser, og er blitt en stor suksess.

– Vi tror at Smart Resourcing vil bli et must og tror det etter hvert vil bli vanlig å tilby IT- konsulenter gradert etter dokumentert kompetanse og erfaring. Inntil videre er vi alene om dette, avslutter Bjørn Jarl.

The Cloud People er en av Nord-Europas største, fokuserte ServiceNow-partnere og er Elite-partner, som er ServiceNows høyeste partnernivå.