Et multiverktøy for delingsøkonomien, videokonferanser, droneinspeksjoner og mye mer

Et multiverktøy for delingsøkonomien, videokonferanser, droneinspeksjoner og mye mer
Jimmie Odelius
Jimmie Odelius Functional Architect The Cloud People

Én plattform, som kan tilpasses fullstendig for å bygge ulike tjenester til bedrifter, offentlig sektor og allmennheten. For godt til å være sant?

Now:Group ble etablert i 2020 av Fredrik von Homeyer, David Hellström og John Minkhe som en plattform for å huse forskjellige typer tjenester for å dekke øyeblikkelige behov. Ideen til denne plattformen for on-demand-tjenester kom fra deleingsøkonomien, også kalt gig-økonomien samt fra det voksende markedet rundt IoT – tingenes internett.
Now:Group hadde selv ingen teknologisk erfaring, men ble raskt anbefalt å søke hjelp hos The Cloud People på grunn av vår kompetanse på Google Cloud Platform. Også vår revolusjonerende måte å ta konsulenter ut i markedet på, Smart Resourcing-konseptet, falt i smak. Og raskt hadde vi etablert et partnerskap.

«Fra første dag har vi hatt et utviklende og ekte partnerskap sammen med The Cloud People med en kontinuerlig og åpen dialog rundt hvordan vår plattform kan bli stadig bedre,» sier Fredrik von Homeyer, CEO i Now:Group.

Les mer om hva The Cloud People tilbyr

 

Spotter – et multiverktøy av en plattform

Sammen innså vi fort at omfanget av prosjektet ble større enn den opprinnelige planen om én tjeneste; ask:now. Flere andre fremtidige tjenester ble skissert og vi bestemte å samle disse forskjellige tjenestene på én plattform – et multiverktøy av en plattform. Fundamentet for dette multiverktøyet var Google Cloud Platform og Now:Group har gitt fundamentet navnet «Spotter.»

I The Cloud People bestemte vi oss for å bruke Google Cloud Platform fordi det er en veldig fleksibel og solid plattform som gjorde at vi kunne gå i mange forskjellige retninger uten å måtte bruke store ressurser på å få de ulike komponentene og løsningen til å henge sammen.

Denne sentraliserte plattformen tillater blanding og sammenstilling av forskjellige typer mikrotjenester. Dette gjøre det mulig med en raskere distribusjon av nye tjenester, enten de bygger på eksisterende tjenester eller er helt nye forretningsideer.

Asknow-illustrasjon

Ask:now lar deg søke og match kravet med den kompetansen som trengs, bestemme hvilket oppdrag som skal gjøres til hvilken pris, undertegne kontrakten og velge betalingsmåte.

 

Ask:now - øyeblikkelig tilgang på råd og konsulenter

Helt fra begynnelsen så Now:Group et udekket behov i delingsøkonomien eller gig-markedet (der folk og bedrifter selger eller leier ut ledig kapasitet). Ask:now dekker dette: en tjeneste som kobler sammen kjøpere og tilbydere av eksperter, konsulenter og rådgivningstjenester, enten det er etablerte virksomheter eller privatpersoner. Alt on-demand – når behovet dukker opp. 

Ask:now gir konsulenten og kunden en komplett pakke: Søk og match kravet med den kompetansen som trengs, bestem hvilket oppdrag som skal gjøres til hvilken pris, undertegn kontrakten og velg betalingsmåte.

Underveis i utviklingen hjalp The Cloud People til med å designe brukergrensesnitt, prosesser samt velge hvilken teknologi som skulle brukes i plattformen. Løsningen er skreddersydd for å passe behovene til Now:Group. Det betyr også at plattformen kan videreutvikles i den retningen Now:Group ønsker å ta tjenestene.

For at kundene, de som trenger en tjeneste skal kunne etablere kontakt med en ekspert eller konsulent, inneholder ask:now:løsningen en robust søkemotor som lar kundene filtrere ned på hva slags konsulenter de ønsker. For eksempel er det er mulig å filtrere på titler, ferdighetsnivå, vurderinger og mye mer. Det er selvfølgelig også mulig for kunder å blande flere rådgivere fra forskjellige felt hvis det er behov for det. Under bestillingsprosessen er det også mulig for kunden å se tilgjengelige tidspunkter de ulike ekspertene er tilgjengelig for å få ting i gang enda raskere.

I kjernen av løsningen finner du Workspace. Det er et verktøy for samarbeid som brukes til å administrere all kommunikasjon mellom partene. Dette inkluderer en omfattende møtetjeneste, chat og fillagring. Workspace gjør at samarbeid aldri har vært enklere.

Asknow - velg rådgiver

ask:now løsningen en robust søkemotor som lar kundene filtrere ned på hva slags konsulenter de ønsker. For eksempel er det er mulig å filtrere på titler, ferdighetsnivå, vurderinger og mye mer

 

Ask:now skal etter planen lanseres i slutten av 2021.

Meet:Now – øyeblikkelig videomøter ved behov

Den neste tjenesten som kommer fra Now:Group er Meet:Now. Dette er en videokonferanseløsning som gjør det veldig enkelt å sette opp møter og la mennesker møtes via video. Meet:Now fungerer som kjente videomøteløsningene som Google Meet og Microsoft Teams, men skiller seg ut på et vesentlig punkt. Meet:Now fjerner risikoen for brudd på GDPR og personvernlovgivning ved at ingen data som kan identifisere deltakerne blir lagret.

Meet_now

Meet:Now er en konferanseløsning som er enkel å sett opp og lar mennesker møtes via video, løsningen ivaretar GDPR.

John Minkhe, CTO i Now:Group, forklarer: «Vår ukompliserte og GDPR-sikre måte å kommunisere på via Meet:Now ønskes velkommen av virksomheter og folk som ikke er så IT-kyndige, samt organisasjoner som ikke vil håndtere personopplysninger.»

Meet: Now er også bygget på Spotter-plattformen. Det gjør at vesentlige komponenter kan gjenbrukes i fremtiden i andre tjenester.

Nylig tok et forsikringsselskap i Sverige i bruk Meet:Now for å kunne sette opp raske videomøter både for IT-ukyndige folk som besøker forsikringsselskapets lokaler og kunder som gjerne gjøre melde en skade. Med smarttelefonen kan de enkelt vise saksbehandlerne skaden de ønsker å rapportere eller bare delta i ekstern konsultasjon.

«Helt i begynnelsen av utviklingen av Meet:Now, startet vi en fruktbar dialog med Dalarnas Försäkringsbolag, som førte til denne løsningen med en moderne og enkel måte å kommunisere på,» fortsetter John Minkhe.

Han ser også at det fremover vil være mulig å legge til andre spesialiserte møter som å bruke droner til å gjøre felles inspeksjoner av bygninger.

«Et hvilket som helst møte kan håndteres av Meet:Now. Å inspisere store områder med skog, havner, næringsområder, nødssituasjon og så videre. Alt kan håndteres ved å bruke Meet:Now sammen med for eksempel en drone,» legger Minkhe til.

Følg med på lanseringene fra Now:Group her: https://nowgroup.se/.

David Hellstrøm-Asknow Fredrik von Homeyer-Ask_now John Minkhe-Asknow

Fra venstre; David Hellström, Chairman, Fredrik von Homeyer, CEO, John Minkhe, CTO

Vil du vite mer - kontakt oss

 

false