Pandemien førte til stille IT-revolusjon

Pandemien førte til stille IT-revolusjon
Redaksjonen

Digitaliseringen har skutt fart under pandemien. Kravet til hurtig omstilling hos både bedrifter og offentlige myndigheter har banet vei for Now-plattformen, en "arbeidsflyt-motor" som kan brukes på alle slags prosesser.

 

Bjørn Jarl (bildet), konsernsjef i IT-konsulentselskapet The Cloud People, fikk det travelt da pandemien kom som en flodbølge til Norge i mars i fjor. 

The Cloud People har rendyrket satsningen på to skybaserte IT-plattformer, Google Cloud Platform og ServiceNow. Plutselig ble begge plattformene veldig relevante for å løse en rekke nye oppgaver. 

Bedrifter over hele verden stilte mer eller mindre samtidig akkurat de samme spørsmålene: 

  • Hvordan sikrer vi raskt at de ansatte jobber like effektivt hjemmefra?
  • Hvordan kan de ansatte samhandle effektivt med hverandre uavhengig av hvor de sitter?
  • Med alle på hjemmekontor, hvordan tilbyr vi de ansatte IT-tjenester eller HR-tjenester? Eller hvordan gir vi kundene våre en effektiv kundeservice?
  • Hvordan lager vi en god prosess for de som skal slutte eller begynne i jobben, når vi ikke har mennesker på kontoret?
  • Hvordan sikrer vi etterlevelse av nye regler, som for eksempel at vi vet hvem som er på kontoret, slik at vi kan bidra til smittesporing? 

New call-to-action

Myndighetene søkte raske løsninger

Samtidig hadde myndighetene over hele verden behov for å finne løsninger hurtig på problemer de aldri før hadde hatt:

  • Hvordan sikre gjennomføring av stadig nye smittevernstiltak?
  • Hvordan implementere testing og nye regler ved grensen?
  • Hvordan kvalifisere bedrifter eller ansatte til støtteordninger?
  • Hvordan sikre god logistikk for medisinsk utstyr til (og mellom) ulike helseinstitusjoner? 
  • Hvordan håndtere masseutrulling av vaksiner, herunder timebooking, håndtering av doser, journaler, arbeidsflyt på klinikk og kobling mot ulike registre?

 

Dette var definitivt ikke tiden for de langvarige IT-prosjektene. Når myndigheter skal løse store oppgaver er vi vant med prosjekter som går over flere år, gjerne etter grundige og tidkrevende anskaffelsesprosesser. Nå ble beslutningsveiene kortere enn noen gang. Helt fra regjeringshold ble leverandører utfordret til å tenke nytt.

Now-plattformen kom til unnsetning

ServiceNow, en programvareleverandør som er best kjent på IT-avdelingene i store virksomheter, viste seg å bli redningen for mange bedrifter og offentlige virksomheter. 

– Now Platform er det beste arbeidsflyt-verktøyet som finnes på markedet, og den kan i prinsippet brukes til å optimalisere enhver prosess. I forbindelse med pandemien oppdaget mange at de hadde denne sveitsiske lommekniven allerede på IT-avdelingen. De trengte bare å ta i bruk flere funksjoner i denne skyplattformen. Slik kom de raskt i gang, forteller Jarl og forklarer:

– Now-plattformen kan føre til dramatisk mye enklere utvikling, fordi en rekke ting allerede er håndtert i plattformen, som for eksempel integrasjoner med andre systemer, brukerhåndtering, brukergrensesnitt-maler og mye annet. Det er til og med mulig å lage en arbeidsflyt-basert “native” mobil-app for iOS og Android, uten å være IT-utvikler. 

Vil du vite mer om hvordan Now-plattformen kan øke ​​digitalisengering i din virksomhet?

Book et møte med oss

Lagde beredskapsapper

ServiceNow, som har som visjon å gjøre verden til et bedre sted gjennom bedre arbeidsflyter, kastet seg også rundt for å ha apper som dekket de nye behovene. Allerede 16. mars i fjor lanserte de sin plan for hvordan de kunne hjelpe myndigheter og bedrifter å komme seg gjennom pandemien.

Som en del av planen tilbød de fire apper som var designet for å håndtere komplekse arbeidsflyter for beredskapshåndtering. To måneder senere var appene lastet ned av mer enn 1000 organisasjoner over hele verden, og tilpasset lokale behov av partnere som The Cloud People. 

Siden pandemiens start har myndigheter og store bedrifter over hele verden benyttet Now-plattformen nettopp for å løse helt nye oppgaver så effektivt som mulig, samtidig som de har tilpasset eksisterende prosesser til en ny tid, der folk må kunne jobbe like godt hjemmefra som på kontoret.

– Det har vært en stille revolusjon, sier Jarl, som ansetter nye ServiceNow-eksperter over hele Norden og Polen i rekordtempo til det som skal bli et av Europas største konsulenthus på ServiceNow. 

 

LES OGSÅ: Bertel O. Steen øker produktiviteten og kvaliteten med ServiceNow.

– Pandemien har lært både næringsliv og det offentlige at det finnes en raskere vei til mål. Fremtiden ligger i å ha fokuset på prosesser, enten det er IT, HR, kundeservice eller annet, og så lager man den optimale arbeidsflyten for prosessen på toppen av verktøy som Now-plattformen, forklarer Jarl.

Referansehåndbok til Now plattformen

 

false