Vi bygger upp det häftigaste konsultbolaget i Europa

Baserat på konceptet Smart Resourcing bygger vi upp Europas häftigaste konsultbolag. Smart Resourcing revolutionerar bemanningen av IT-projekt och gör det enklare än någonsin att hitta rätt person eller sätta ihop det perfekta teamet.

Vi utvecklade leveransmodellen Smart Resourcing för att hantera den ständigt växande efterfrågan på Googles och ServiceNows molntjänster på bästa möjliga sätt. Samtidigt ville vi ändra på modellen för hur IT-konsulttjänster köps och säljs på marknaden. 

Med Smart Resourcing får våra kunder den IT-konsult som passar bäst för det jobb som ska göras – till en lägre kostnad.

Vi går alltså motströms mot marknaden. I dag råder det stor efterfrågan på IT-konsulter. Timpriserna är höga, medan leveranskvaliteten inte alltid är den bästa. Det är i synnerhet tre saker som är typiska för marknaden för köp och sälj av IT-konsulttjänster: 

  1. Kunderna vet inte vad de får
    Det råder ingen större öppenhet kring konsulternas erfarenhet, säkerhetsprövningar, kompetens och certifieringar. Det är i viss mån möjligt att snacka sig till ett IT-jobb och tillägna sig kompetens och erfarenhet, utan att visa upp tillräcklig dokumentation eller att det görs ordentliga bakgrundskontroller. 
  2. Kunderna använder de inhyrda konsulterna på fel sätt
    Många ber att få namngivna konsulter till sina projekt. Det leder ofta till att de utvalda personerna antingen används för uppgifter de är överkvalificerade för, eller tvärtom inte är kvalificerade för. En IT-lösningsarkitekt ska inte användas för utveckling, UX-design eller för att skriva kod. Alla företag kan inte anlita de mest erfarna konsulterna till alla typer av jobb. 
  3. Överpriser på konsulter på marknaden
    Det råder stor efterfrågan på denna typ av konsulter, vilket leder till högre priser för både kunder och arbetsgivare, och lönen återspeglar inte alltid konsultens kvalifikationer.

Dessa problem har vi försökt lösa med konceptet Smart Resourcing. Vi har hämtat inspiration från delningsekonomin, eller gigekonomin, och överfört den till ett unikt och revolutionerande sätt att anlita konsulter. Vi ger våra kunder fullständiga insikter i timpriser, ledig kapacitet, referenser, dokumenterad kompetens och så vidare. 

Läs om hur Now:Group har skapat en kraftfull plattform för delningsekonomin med hjälp av Smart Resourcing från The Cloud People.

Nyckelorden är öppenhet och transparens. 

Vi på The Cloud People döljer ingenting när du hyr konsulter via oss. Med Smart Resourcing kan du själv leta upp de konsulter som passar bäst till de arbetsuppgifter du vill ha utförda – och vi har gått igenom varje enskild konsults erfarenheter, utbildningar och certifieringar.

Smart Resourcing revolutionerar bemanningen av IT-projekt och gör det enklare än någonsin att hitta rätt person, eller sätta ihop det perfekta teamet, för just det jobb som ska göras. Du kan enkelt se vad du får och du betalar endast för de resurser och den kompetens du behöver. Det gör att du kan undvika att betala seniorpris för oerfarna juniorer.

Smart Resourcing finns tillgängligt via vår självbetjäningsportal Cloudia. Där kan du söka, hitta och boka en specifik resurs, eller sätta ihop det optimala teamet för att få jobbet gjort till ett konkurrenskraftigt pris. Du loggar in på ditt eget konto där du kan lära dig att söka, välja ut och boka direkt i systemet.

Vi lanserar nu en ny värld av öppenhet. Där har du full tillgång till allt du behöver för att sätta ihop rätt team för jobbet. Det har aldrig varit enklare att bemanna ett IT-projekt!

Smart Resourcing -The Cloud People Oslo office

Med smart Smart Resourcing får du

Fullständig öppenhet

Få insyn i varje konsults kompetens och färdigheter, erfarenhet, certifieringar, geografisk placering samt kostnad.

Planera i god tid
Kontrollera tillgänglighet, beställ direkt och säkerställ en långsiktig tillgång till resurser för dina projekt.

Toppkvalitet på internationella resurser
Våra konsulter täcker stora delar av Nordeuropa och vi har kontor i Norge, Finland, Sverige, Benelux och Polen.

Betala för det du får
Konsulterna graderas enligt en mall där vi tar hänsyn till bland annat erfarenhet, kundnöjdhet och kompetens.

Sök efter just det du behöver
Sök och filtrera baserat på de parametrar som har störst betydelse för dig, till exempel specifik kompetens inom ServiceNow eller Google Cloud Platform, projekterfarenhet eller geografisk placering.

Vill du lära dig mer om hur The Cloud People och Smart Resourcing kan leverera de perfekta konsulterna för dina affärsbehov?

Boka ett möte med oss idag!

Läs mer om Smart Resourcing och våra tjänster.