The Cloud People på vei mot en halv milliard i 2023

The Cloud People har siden starten i 2019 vokst til åtte land som til sammen omsetter for 170 millioner kroner.

 

– Jeg har vært stor i kjeften tidligere, men det ser absolutt ut som at vi er på vei til å nå målene om en halv milliard kroner i omsetning i 2023, sier Bjørn Jarl, konsernsjef i The Cloud People til Finansavisen.

Finansavisen The Cloud People skjermdump-1

Status er at The Cloud People nærmer oss målet med stormskritt etter fire oppkjøp i fjor, og gjorde opp 2021 med omsetning på 170 millioner kroner. Det er en vekst på 400 prosent fra 2020. Veksten er kommet både organisk (93 millioner) og gjennom oppkjøp (77 millioner). I 2020, som var selskapet første hele driftsår, omsatte The Cloud People for 40 millioner.

– Inneværende år forventer vi å runde 280 millioner kroner i omsetning. For tiden har vi en organisk vekst på over 100 prosent, sier konsernsjef Bjørn Jarl i The Cloud People.

The Cloud People kan se tilbake på et svært begivenhetsrikt 2021:

  • PE-fondet Longship kom inn på eiersiden med frisk kapital for å underbygge vekststrategien.
  • Oppkjøp av konsulenthuset Verano SpringStep som er ledende på ServiceNow i Sverige.
  • Oppkjøp av Syspeople, det ledende danske konsulenthuset på ServiceNow.
  • Oppkjøp av Westbury Analytics i Nederland, spesialister på ServiceNow med kunder i Belgia, Nederland og Luxemburg.
  • Oppkjøp av Westbury Analytics i USA, ServiceNow-spesialister. 
  • Dobling av virksomheten i Norge med utkjøp at et norsk ServiceNow-konsulenthus.

Til sammen har dette gjort at The Cloud People er den ledende spesialistpartneren på ServiceNow i Nord-Europa. I dag utgjør ServiceNow 80 prosent av forretningen. Tjenester og løsninger knyttet til Google Cloud Platform og Google Workspace står for resten. 

Nylig rykket The Cloud People også opp til status som Elite Partner hos ServiceNow. Med 344 ServiceNow-sertifisering er The Cloud People blant de best sertifiserte partnere i Norden.

Ansetter 10–12 hver måned

– Det er sterk etterspørsel etter begge teknologiplattformene vi satser på og vi forventer en markant økning i omsetning på begge plattformene den nærmeste tiden, sier Bjørn Jarl. 

I løpet av to år har The Cloud People vokst til over 150 konsulenter med en fart som tilsier at man nærmer seg 300 i løpet av inneværende år.

The Cloud People vokser med 10–12 nye konsulenter hver eneste måned. Konsulentene lokkes til selskapet blant annet av en godt innarbeidet kultur og et transparent lønnssystem. 

– Hos oss kan ikke konsulentene prate seg til høyere lønn, men de stiger i gradene i takt med erfaring og utvikling. Vi tror dokumentert kompetanse blir et krav fra kunder fremover og er sikker på at konsulentene synes det er inspirerende og kunne utvikle egen kompetanse med dertil økning i lønn, sier Jarl.

For å kunne levere de rette konsulentene til de riktige oppgavene i et presset vekstmarked har The Cloud People utviklet en ny og revolusjonerende måte å levere konsulenter på: Smart Resourcing

– Smart Resourcing handler om rett mann på rett plass til riktig pris. I et marked med stor etterspørsel etter cloud-kompetanse tilbyr vi konsulenter gjennom en totalt transparent plattform. I vår egen løsning, Cloudia, kan våre kunder finne konsulenter som er gradert fra 1–8 med utgangspunkt i kompetanse, erfaring, sertifiseringer og kundetilfredshet, forklarer Bjørn Jarl. 

– Knapphet på konsulenter gjør at lønnsnivået blir presset. Det er det kundene som må betale for. Med Smart Resourcing kan du kostnadseffektivt sette sammen den kompetansen du trenger. Dette tror vi Europa nå er klar for, sier Bjørn Jarl til slutt.