Skab overblik med en opdateret CMDB i ServiceNow

CMDB kan beskrives som livsnerven i enhver IT-service organisation. Med en opdateret CMDB giver du din organisation de bedste værktøjer til at levere uovertruffen service og samtidig sikre optimal effektivitet. En velfungerende CMDB vil have betydelig effekt på alle service management processer i din organisation.

Hvad er en CMDB?

CMDB står for Configuration Management Database og indeholder alle relevante informationer om dit IT-miljø. De enheder, der indgår i CMDB, benævnes Configuration Items eller i kort form CI's.

Configuration Items (CI's) består typisk af følgende elementer: Hardware, software, dokumentation, governance, og de services der leveres til forretningen. Derudover findes der information om, hvordan de enkelte enheder, løsninger og services er bundet sammen. CMDB kan i mange tilfælde også indeholde oplysninger om hvem i organisationen, der har ansvar i relation til de pågældende systemer.

CMDB

Figuren viser elementerne i CMDB på et overordnet niveau. Denne artikel omhandler CMDB generelt og i særdeleshed CMDB i ServiceNow.

Opbygning af dit CMDB i ServiceNow

I manges bevidsthed er et CMDB-projekt både langvarigt og omfattende. Vi anbefaler en tilgang, hvor projektet brydes op i logiske enheder, så det er muligt at afslutte del-projekter undervejs. Derved bliver det overskueligt og iterativt, og man vil kontinuerligt kunne se fremdrift i projektet. Med den rigtige indfaldsvinkel og projektmodel vil projektet blive både opnåeligt og overskueligt. 

opbygning_af_cmdb

Identificer dine business services

En fortrinlig metode til at strukturere, og samtidig sætte anvendelighed i højsædet, er at tage udgangspunkt i dine business services. Derved kan CMDB'en designes og afspejle de services, som din IT-organisation leverer.  En business service defineres ud fra den service, der leveres til en bruger - eksempelvis mail, eller ERP - og beskrives ud fra teknologier og configuration items (CI's) samt deres indbyrdes sammenhænge. 

Nem identificering af fejl via CMDB

En væsentlig og meget anvendt del af CMDB er relationerne mellem de enkelte enheder. Når relationerne og alle systemsammenhænge er dokumenteret i CMDB og koblet sammen med din overvågning, vil fejlsøgning og udbedring af fejl blive væsentlig nemmere. 

Find fejlen med vertikale maps i CMDB

Med adgang til oversigter over business services kombineret med overvågning, vil du få du hele overblikket. Når en bruger melder fejl på eksempelvis mail, vil det ofte være umiddelbart synligt i den vertikale oversigt på den pågældende business service. Oversigten vil vise eventuelle fejl fra din overvågningsløsning - i tilfældet til højre en fejl på en mailbox-server. 

Fejl kan prioriteres ud fra "Impact" - i hvor høj grad fejlen har indvirkning på organisationen, da det vil være synligt hvilke business services, der er ramt af den pågældende fejl. Prioriteringen vil derfor typisk ske ud fra, hvor væsentlig den pågældende business service er. 

CMDB_overvagning

Manuelt eller automatiseret opdatering af CMDB

Udfordringen med manuel opdatering

Mange vælger at opdatere CMDB manuelt. Det kan give et fornuftigt øjebliksbillede af virksomhedens enheder og opbygning af netværk. Men hvad sker der, når der foretages ændringer? Er det muligt at få alle ændringer dokumenteret i CMDB'en?  

CI's og relationer ændrer sig løbende i forbindelse med vedligeholdelse og fejlretninger. Der er også eksempler på CI's, som består af f.eks. virtuelle maskiner og miljøer, der ændrer sig over timer afhængig af belastninger. Billedet bliver desuden ikke mindre komplekst af, at rigtig mange miljøer består af både on-site, cloud og hybride løsninger. 

Erfaringer viser, at det i praksis er meget svært at holde CMDB opdateret manuelt. Derfor er det meget fordelagtigt at automatisere vedligeholdelsen og opdateringen af sin CMDB.

Automatiseret opdatering af CMDB

Der er flere muligheder for automatiseret opdatering af CMDB. Med ServiceNow følger der applikationen "Discovery", som selv undersøger netværket og registrerer og opdaterer både enheder og relationer. Andre løsninger i sammenhæng med ServiceNow har også deres berettigelse, heriblandt SCCM og VMware.

Når jeres CMDB bliver automatisk opdateret mindsker I risikoen for fejl, og I får et mere retvisende billede af jeres enheder og netværk – endda med betydelig mindre arbejdsindsats.  

Vil du vide mere?

I denne breakout session fortæller Christian hvordan du kan holde CMDB'en up-to date med Data Certification.Christian_CMDB_Card