Toimiva ratkaisu moniasiakas-ympäristön hallintaan

Tavoitteena toimivampi ratkaisu moniasiakasympäristön palvelutuotantoon ja hallintaan

IT-ulkoistusyhtiö StarIT keskittyy IT-ulkoistuspalveluiden tuottamiseen sekä tarjoaa erilaisia IT-ratkaisuja ja kokonaisuuksia pääsääntöisesti kasvu- ja teknologiayhtiöille. StarIT:n toimitusjohtaja Sakari Suhonen on ollut yrityksen matkassa mukana hieman vajaat puolitoista vuotta. Taustallaan hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus IT-alalta ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnasta.

Moniasiakasympäristössä toimivan StarIT:n tavoitteena oli löytää mahdollisimman toimiva ja sopiva ratkaisu asiakkaidensa palvelutuotantoon aikaisemman, useita vuosia käytössä olleen ratkaisun tilalle. Tarpeen keskiössä oli sekä asiakkaiden järjestelmiin ja prosesseihin integroituminen että moniasiakasympäristössä keskitetysti toimiminen. Suurin haaste liittyi moniasiakasympäristön hallintaan sekä siihen liittyviin järjestelmä- ja prosessiautomaatioihin.

”Meidän asiakkaillamme on tarve konfiguroida esimerkiksi itsepalveluportaalia ja tiettyjä prosesseja sen sisällä, jotka taas tuottavat meille ylivoimaista tehokkuutta palvelutuotannon näkökulmasta – tämä oli ensisijainen asia, jota lähdimme ratkaisemaan.” – Sakari Suhonen, toimitusjohtaja, StarIT

Selkeää ja osaavaa yhteistyötä ServiceNow’n ja The Cloud Peoplen kanssa

Eri vaihtoehtoisten ratkaisujen arvioimisen myötä StarIT valitsi ServiceNow'n, joka osoitti selkeästi sopivat ratkaisut StarIT:n tarpeisiin. Valintaan vaikuttivat myös ympärillä oleva ekosysteemi sekä laajentumismahdollisuudet StarIT:n liiketoiminnan kasvaessa. Tarpeesta, projektista ja kokonaisuudesta keskustelu alkoi ServiceNow’n kanssa, joka suositteli jatkamaan keskustelua The Cloud Peoplen kanssa, jonka osaaminen ja näkemys projekteihin ja kokonaisuuteen liittyen vakuuttivat StarIT:n – ja yhteistyö pääsi alkamaan.

Suoraviivainen ja selkeä valintaprosessi kesti kokonaisuudessaan noin kolme kuukautta. Keskiössä oli löytää StarIT:lle sopiva kokonaisuus ja lisensointimalli sekä varmistaa, että ratkaisu on järkevä myös tulevaisuudessa StarIT:n liiketoiminnan kasvaessa. Toimiva lopputulos saatiin rakentamalla The Cloud Peoplen kanssa tarpeisiin sopiva kokonaisuus sekä optimoimalla siitä ServiceNow’n kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukainen.

”Käytännössä tällainen järjestelmä on meille todella kriittinen, sillä koko meidän liiketoimintamme perustuu palveluiden tuottamiseen ja kaikki meille liiketoiminnallisesti tärkeät prosessit kulkevat ServiceNow’n kautta, joka on myös StarIT:n sisäisen toiminnanohjauksen keskiössä.” – Sakari Suhonen, toimitusjohtaja, StarIT

Suurin liiketoiminnallinen hyöty laajoissa tulevaisuuden mahdollisuuksissa

Kaiken kaikkiaan kyseessä on StarIT:lle suuri ja merkittävä käyttöönotettava kokonaisuus, jonka parhaat puolet korostuvat etenkin konfiguroitavuus- ja integroitavuusnäkökulmasta. Myös taustalla olevan ekosysteemin laajuus on yllättänyt positiivisesti eri järjestelmien integraatioiden ja prosessien tukemisen osalta. Kaikista iloisin yllätys on ollut se, miten joustavasti asiakkaiden kanssa voidaan toimia suhteessa aikaisempaan ratkaisuun.

Liiketoiminnallisesta näkökulmasta ratkaisuun liittyvät tavoitteet ovat kuitenkin ensisijaisesti tulevaisuudessa: miten se skaalautuu ja minkälaisia ratkaisuja tullaan jatkossa ottamaan käyttöön. Kokonaisuus mahdollistaa jatkossa asioiden tekemisen paremmin ja laajemmin esimerkiksi automaatioiden tai integraatioiden osalta. Liiketoiminnallisesti suurin järjestelmän vaihtamisesta seurannut hyöty onkin uuden ratkaisun tarjoamissa laajoissa tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

”Suosittelen ehdottomasti The Cloud Peoplea ja ServiceNow’ta nimenomaan moniasiakasympäristöissä toimiville Managed Services -palveluntarjoajille, joille tällainen järjestelmä on kriittinen palvelutuotannon kannalta.” – Sakari Suhonen, toimitusjohtaja, StarIT