Google Cloud ja Google Workspace tehostavat Helsingin raidehanketta

Google Cloud ja Google Workspace varmistavat tehokkaan yhteistyön, tiedonkulun, datankeruun ja data-analyysin Helsingin uudessa raidehankkeessa. The Cloud People on kehittänyt ja toimittanut alustan ennätysajassa. 

 

Helsingin uuden Kalasataman ja Pasilan välisen raideyhteyden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 kuluessa. Hankkeen yhteydessä tehdään myös teiden peruskorjauksia sekä rakennetaan raitiokiskojen suuntainen pyöräbaana. Uudesta raideyhteydestä tulee lähes 5 kilometriä pitkä, ja sen arvioitu hinta tietöineen on noin 78 miljoonaa euroa. 

Rakennuttajina toimivat Helsingin kaupunki ja Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL). Hankkeessa on mukana yhteensä 20 palveluntuottajaa, jotka muodostavat kaksi allianssia: Sörkan Sporan sekä Karaatin. Toimittajiin lukeutuu suuria suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, kuten Destia, Sweco, WSP, GRK ja Afry. 

Kaiken takana on Business Intelligence -alusta

– Helsinki ja HKL tarvitsivat alustan riskien analysointiin sekä edistymisen ja käynnissä olevien toimintojen seuraamiseen. Lisäksi tarvittiin työkalu, jonka avulla voidaan jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä sekä omien organisaatioiden sisällä että hankkeen muiden toimittajien kanssa. Ratkaisu myös tarvittiin pikaisella aikataululla, kertoo Marko Mikkola, The Cloud People Finlandin toimitusjohtaja. 

Monivaiheisten hankkeiden onnistuminen arvioidussa aikataulussa ja budjetissa edellyttää toimivaa tiedonkulkua ja pääsyä dataan ja raportteihin. The Cloud People on kehittänyt ennätysajassa datankeruuseen ja raportointiin tarkoitetun alustan, joka edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Lisäksi The Cloud People on perustanut Kalasatamasta Pasilaan -hankkeelle yhteisen intranetin, joka helpottaa hankkeeseen kuuluvan 20 palveluntuottajan välistä yhteistyötä. 

– Halusimme kehittää uuden tavan työskennellä datan parissa tämän tyyppisissä hankkeissa jo heti alusta alkaen, Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen data- ja IT-infrastruktuuripäällikkö Lauri Metsovuori vastaa kysyttäessä, miksi datankeruu- ja raportointialustan kehittäminen oli tärkeää. 

The Cloud Peoplen kehittämä intranetalusta rakentuu Happeolle ja on saanut nimekseen Katiska. 

– Katiskasta on muodostunut tärkein yhteistyöväline Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa. Kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla Katiskan kautta, ja tiimit ovat viestineet edistymisestä ja tuloksista, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla hankkeen etenemisestä, Metsovuori jatkaa. 

Hän lisää, että Google-teknologiaan perustuva data-alusta on ollut helppokäyttöinen. 

– Google-alustan ansiosta olemme voineet kehittää projektille oman koontinäytön, joka näyttää useiden tietovirtojen tulokset reaaliajassa. Google Workspace -työkalut ovat yksinkertaisia ja hyödyllisiä. Useimmat kohtaamistamme ongelmista johtuvat siitä, että työkaluista ei ole aiempaa kokemusta. Useat asiantuntijamme tuntevat ainoastaan Microsoft 365 -tuoteperheen. 

Data-alustan kolme tärkeintä etua

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen viestintävastaava Ville Nieminen tiivistää, mitkä ovat datankeruu-, analyysi- ja raportointialustan kolme merkittävintä etua. 

– Ensinnäkin kaikilla hankkeen osapuolilla on yhtäläinen pääsy dataan, raportointiin ja työkaluihin. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteisen verkkotunnuksen ansiosta kaikki osapuolet ovat saaneet yhtä hyvän käyttäjäkokemuksen Google-alustasta. Tämä on meille tärkeää, sillä tällöin ei tarvitse luoda erillisiä vierailijarooleja. 

– Toinen etu on reaaliaikainen hankekoontinäyttö, joka on edelläkävijäratkaisu rakennusalalle ja -yrityksille. Koontinäytön raportit on koostettu useista eri tietolähteistä. Avainasemassa on kuitenkin tietolähteiden luominen ja tietojen laadun varmistaminen. 

– Kolmantena ratkaisuna haluan nostaa esiin riskienhallintatyökalun ja raportoinnin. Hyvin jäsennellyt ja hallinnoidut tiedot ovat laadukkaan raportoinnin kulmakiviä.

Kuva: Kalasatama – Pasila-projekti

Kuva: Kalasatama – Pasila-projekti.

Laadukkaampaa tietoa ja jäljitettävyyttä

The Cloud Peoplen hankevastaava Petri Panttila kertoo, että jäljitettävyys takaa tietojen laadun ja ettei mitään tietoa julkaista ilman tietoa siitä, kuka sen omistaa. 

– Sääntöjen, jäljitettävyyden ja muokkaushistorian ansiosta tiedämme, kuka on tehnyt mitäkin ja miksi. Tuloksena voimme tarjota laadukkaampaa tietoa kuin muut vastaavat alustat. Kun päätöksiä tehdään tietojen pohjalta, on olennaista, että tietojen paikkansapitävyyteen voi luottaa, Panttila sanoo. 

Koontinäytöt ja visuaaliset raportit (Business Intelligence) vähentävät kokousten tarvetta. Päivitetyt tiedot ovat aina saatavilla päätöksenteon tueksi. 

– Hankkeen yritykset ovat tottuneet työskentelemään Microsoft Office- ja Sharepoint-ympäristöissä, mutta niiden avulla on vaikeaa tehdä yhteistyötä ja jakaa asiakirjoja organisaation ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Google Workspacen avulla tietojen jakaminen, yhteisten asiakirjojen työstäminen sekä etäkokousten järjestäminen onnistuu helposti ja vaivattomasti. Olemme luoneet yhteisen, rajattoman alustan yhteistyötä sekä asiakirjojen ja tietojen jakamista varten, Panttila kertoo. 

Data-alusta ennätysajassa

Marko Mikkola kertoo, että hankkeessa ei ollut aikaa perinteiselle IT-ratkaisulle, jonka esivalmistelut veisivät pitkään ja joka ei vielä vuodenkaan jälkeen olisi valmis käytettäväksi. The Cloud People kehitti datankeruu-, analyysi- ja raportointialustan edulliseen hintaan ja vain kahdessa viikossa. Tänä päivänä kyseisellä Business Intelligence -alustalla on 250 käyttäjää. 

– Google tarjoaa todella hyviä veloituksettomia työkaluja sovellusten kehittämiseen. Laadimme ensin prototyypin, joka saatiin käyttöön vain kymmenessä päivässä. Kehitys sujui tehokkaasti ja edullisesti, sillä käytimme devOpsin kaltaisia kehitysmalleja, lanseerasimme mahdollisimman yksinkertaisen tuotteen, keräsimme palautetta ja hyväksymisiä sekä työskentelimme nopeasti, Mikkola kertoo. 

Aiemmin, ennen koronapandemiaa, suunnitelma oli, että palveluntuottajat kokoontuisivat säännöllisesti suureen, yli sadan hengen kokoustilaan. Ajatuksena oli, että siellä jaettaisiin tietoja ja keskusteltaisiin hankkeen etenemisestä. Google Workspacen (aiemmin G Suite) ansiosta Helsinki ja HKL ovat voineet luotsata Kalasatamasta Pasilaan -hanketta vähintäänkin yhtä tehokkaasti myös sähköisten työkalujen avulla. 

– Käyttäjät ovat todella tyytyväisiä alustaan ja Googlen ratkaisuihin. Monet ovat sanoneet, että olemme kehittäneet ainutlaatuisen ratkaisun, joka on tehnyt projektityöskentelystä ja yhteistyöstä merkittävästi tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää, Mikkola kertoo. 

Asiakkaan tavoitteena oli, että hankkeeseen kehitettyjä ratkaisuja voitaisiin käyttää tulevissa hankkeissa esimerkkeinä koontinäyttöjen ja raporttien toteuttamisesta ja hanketietojen ylläpitämisestä. 

Hanke on toteutettu The Cloud Peoplen Smart Resourcing -palvelujen avulla.